ŞANLIURFA ECZACI ODASI
2012 YILI İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Geri
30.03.2012 11:38

2012 YILI İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 3 yıl süreli protokolün yürürlük süresi dolmuştur. 

2012 Yılı İlaç Alım Protokolü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile 30.12.2011 tarihinde başlayan protokol görüşmeleri sürecinde, protokolün bazı maddeleri ile ilgili mutabakat sağlanamamış, bu maddeler ile ilgili olarak taleplerimiz, Merkez Heyetimiz tarafından,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile 27.01.2012 ve 30.01.2012 tarihlerinde yapılan görüşmelerde sunulmuştur.

Sayın Bakanın çağrısı ile 01.02.2012 Çarşamba günü (bugün) 10.00 ' 14.00 saatleri arasında, Merkez Heyetimiz ve SGK yetkilileri Sayın Bakanın başkanlığında bir görüşme gerçekleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında 1 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olacak Protokol hakkında mutabakata varılmış, bu mutabakat tarafların katılımı ile basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Sayın Bakan'la yapılan toplantıdan sonra Merkez Heyetimiz SGK ile görüşmelere devam etmiş, görüşmeler 19.30'da sonlanmıştır. Protokol'ün tashih çalışmaları devam etmekte olup, yarın sabah (2 Şubat 2012) imzalanması beklenmektedir. Protokol'ün tam metni imzalandıktan sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

Genel olarak, yapılan düzenleme ile ilk kez bir protokolde eczanelere, karşıladığı reçete başına sabit bir hizmet bedeli (25 kuruş) ödenmesine dair hüküm yer almıştır. Tarafımızdan, bu talebimizin karşılanması reçete başına sabit ücret ve meslek hakkı talebimizin gerçekleştirilmesinde önemli bir ilk adım olarak değerlendirilmektedir.

Protokol ile mutabakata varılan diğer düzenlemelerin bazıları şu şekildedir:

' Bir önceki yıl satış hasılatı 600 bin TL\'ye kadar olan eczanelerin yapacağı iskonto oranı 0 olarak belirlenmiştir. Buna göre;

' 600 bin TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0

' 600 bin-900 bin TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,

' 900 bin-1 milyon 500 bin TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından %2,5

' 1.5 milyon TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 3 indirim uygulanacaktır.

Böylece 600 bin TL'ye kadar ciro yapan yaklaşık 12000 eczacımız eczacı ıskontosundan muaf tutulmuştur.

' Cezai şartlar bölümünde yapılan düzenlemeler ile fesih işlemleri zorlaştırılmış, 2 yıl olan fesih süreleri 1 yıla indirilmiş ve fesih öncesi uyarı şartı getirilmiştir.

' Örnekleme konusunda meydana gelen hata oranı yüksekliği nedeniyle, İtiraz İnceleme Komisyonuna başvurulan ve mutabakat sağlanamayan reçetelerin görüşülmesi için SGK\'da İtiraz İnceleme Üst Komisyonu kurulacaktır.

' Reçete yönlendirme başta olmak üzere etik bozulmaları önleyen ve hasta sağlığını koruyan bir sistem olan sıralı dağıtım reçetelerinin de kapsamı genişletilmiş, yargı kararlarına uygun hale getirilmiş ve sistemin idaresi Türk Eczacıları Birliği'ne bırakılmıştır.

' Ayrıca, her dört ayda bir Sayın Bakan'ın katılımları ile protokolün yürütümü konusunda hususlar görüşülecek ve revizyon toplantıları yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

DİĞER HABERLER