ŞANLIURFA ECZACI ODASI
G2DLİ ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHİ VE YEŞİL-KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN G2D UYGULAMASINDAN MUAF TUTULMASI KONULU 2010/63 SAYILI GENELGE HAKKINDA
Geri
30.03.2012 11:38

37.A.00.03066
Ankara, 01.09.2010

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 01.07.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaçların mevcut şekliyle satışı ile kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumlarına fatura edilmesi uygulamasına son verilmiştir.

01.07.2010 tarihinden itibaren, eczanelerden ilaç temin hizmetinin verilmesi sırasında, eczanelerde karekodsuz ilaçların bulunması; yeşil reçeteye ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kayıt altına alınmalarını gerektiren özel durumu nedeniyle bu ilaçlar için yapılacak uygulamanın belli olmaması; G2D (geçici karekod) ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için son kullanım tarihinin 31.12.2010 olarak belirlenmesi nedeniyle gerçek son kullanım tarihlerinin uygulanamayacak olması şeklinde üç sorunla karşı karşıya kalınmış, bu sorunların çözümlenmesi için ilgili taraflarla görüşmeler ve çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda:

1) Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların, depolar ve ecza kooperatifleri tarafından 'birebir ürün değişimi' yöntemi ile değiştirilmesi ile, bu ilaçların karekodlu hale getirilmesi sağlanmıştır. 

2) Kayıt altında tutulmalarını gerektiren özel durumları nedeniyle, mevcut uygulama ile teminine devam edilmesinin uygun olduğu değerlendirilen yeşil reçeteye ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için yapılan çalışmada, bu ilaçların eczanelerde bulunan miktarları tespit edilerek Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.  Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu verinin değerlendirilmesi sonucunda, bu ilaçlar için nasıl bir uygulama yapılacağının belirleneceği bilgisini vermiştir.

3) Birliğimiz tarafından, geçici karekod (G2D) ile karekodlu hale getirilen ilaçların gerçek son kullanım tarihine kadar kullanımına olanak sağlayacak bir düzenleme yapılması talep edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayımlanan 2010/63 sayılı Genelge ile yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,

- G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için sanal tarih olarak belirlenen 31/12/2010 tarihinin 31/12/2020 olarak değiştirildiği, ilaç temini sırasında G2D'li ürünler üzerinde yer alan gerçek 'son kullanma tarihlerinin gözle de kontrol edilmesi gerektiği,


- Yeşil ya da kırmızı reçete ile satılabilen, karekodsuz olarak piyasada bulunan ürünlerin G2D işleminden muaf tutulmasına karar verildiği, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların karşılanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan eczane ödemeleri için eskiden olduğu gibi kupür kesme işlemine devam edilmesi gerektiği,

bildirilmiştir. 2010/63 Sayılı Genelge yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2010/63 Sayılı Genelge için tıklayınız

DİĞER HABERLER