ŞANLIURFA ECZACI ODASI
VERBİS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Geri
22.02.2021 14:15

Değerli meslektaşlarımız.. Bilindiği gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine ertelenmişti. Süreç içerisinde bir çok firma ile görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmelerde tarafımıza eczane başına 2000 ila 4000 Türk Lirası civarında maliyet içeren teklifler sunulmuştur. Şanlıurfa Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, 6698 sayılı KVKK kapsamında erteleme olmaması durumunda kanunun gerektirdiği hizmetler oda tarafından satın alınarak eczanelerimize ücretsiz olarak sunulacaktır. Böylece hem pandemi sürecinde yıpranan meslektaşlarımıza maddi anlamda katkı sağlanmış olacak; hem de süreç odamız bünyesinde kurulacak komisyon tarafından takip edilerek sağlıklı bir işleyiş sağlanacaktır. Meslektaşlarımızın bu süreçteki sorumluluklarına ve sürecin işleyişine ilişkin detaylı bilgi olası gelişmeler ışığında meslektaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.