ŞANLIURFA ECZACI ODASI
İcerik 129
Geri
20.02.2021 22:41

ŞANLIURFA ECZACI ODASI olarak

Görevimiz (Misyon)


Eczacının sosyal, ekonomik, bilimsel gelişimini sağlamak ve haklarını korumak, akademik tanıma uygun, eksiksiz eczacılık hizmetlerinin verilmesini gerçekleştirmek, toplum çıkarlarını koruyacak politikaların oluşturulmasına katkı vermektir.


Hedefimiz (Vizyon)


Çağdaş düzeyde bir eczacı profili ile herkesin, etkin, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamaktır.


Değerlerimiz


Şanlıurfa Eczacı Odası,

 • Dünya barışına, insan haklarına, evrensel demokrasi ve hukuka, dünya kaynaklarının adil paylaşımına inanır, küresel çözümlerin üretilmesini destekler.
 • Çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletine ve Atatürk ilkelerine bağlıdır.
 • Sosyal devlet anlayışını benimser.
 • Ulusal çıkarları gözetir.
 • Bilimin ışığında hareket eder.
 • Gelişime açıktır.
 • Toplumun çıkarlarını önceler.
 • Meslek etiği ve deontolojisine bağlı çalışmayı esas alır.
 • Eczacının mesleğini gerektiği gibi icra edecek, bilgi ve refah düzeyinin gerekliliğine inanır.
 • İlacın araştırma geliştirmesinden başlayarak üretilmesi, dağıtılması, hastaya iletilmesi ve etkilerinin takibinden sorumludur.
 • Dünya görüşü doğrultusunda paydaşları ile birlikte çalışmayı ilke edinir.