ŞANLIURFA ECZACI ODASI
İVİG VE SC İMMUNOGLOBULİN hk.
Geri
11.01.2023 15:59

İntravenöz ve intravenöz/ sc yolla uygulanan immunglobulinlerin SUT 4.2.12.B maddesinin a,b,c,ç,d,e,f bentlerinde geri ödemesi mümkün olup, diğer tanılarda çıkmış raporlar için muhakkak prospektüs endikasyonu kontrol edilmelidir, prospektüste yer almayan tanılar kesinti sebebidir.

 

Yalnızca subcutan yolla uygulanan immunglobulinler ise yalnızca g,ğ ve h bentlerinde bulunan Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonlarında (prospektüs endikasyonlarında) reçete edilmesi halinde bedelleri karşılanmaktadır.

 

Söz konusu ilaçlar için TİTCK ek onay alınmadan kullanılacak listeye ait tanılarda ise ilgili hekim branşına göre karşılanmasında sakınca bulunmamaktadır. Bilgilerinize