İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 
Bilindiği gibi, ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçlarının eczane stoklarında meydana getirdiği zararın, firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta bir dizi düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda; 

 
1) 10 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan düzenleme ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS’ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiş, 

 
2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliği ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir: 

 
“(13) Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave ıskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.”

 
3) 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’ ile de, Tebliği 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 
(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.”

 
Tüm bu düzenlemeler doğrultusunda, 2011 yılı Kasım ayındaki fiyat düşüşleri ve KKİ artışlarından etkilenen ilaçlarla ilgili olarak, eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler doğrultusunda, telafi işlemlerinin, eczacının bildirdiği depo/kooperatif şubesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi için ilgili taraflarla çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 
İlaçta Durum Komisyonu, 09.05.2012 tarihinde, ecza depoları ve kooperatiflerin yöneticileri ile bir toplantı yaparak, Kasım ayındaki düzenlemelere bağlı olarak eczanelerde oluşan stok zararının telafisi için faturaların hazırlanması sürecinin planlaması konusunu görüşmüştür. 

 
Komisyon, 09.05.2012 tarihli toplantılara dair bilgileri Merkez Heyetimize sunmuş, Merkez Heyetimiz, konuyla ilgili olarak, aşağıda yer alan hususların, eczacı kamuoyuna ve paydaşlara duyurulmasına karar vermiştir: 

 
1) Kasım ayında yapılan düzenlemelerden etkilenen ilaçların, İlaç Takip Sistemi aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılacağı, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan düzenleme ile hüküm altına alınmıştır. 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT değişikliği ile de, Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararlarının firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödeneceği; bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimlerin esas alınacağı belirlenmiştir. 

 
Bu çerçevede, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Takip Sistemi Şubesi ile Birliğimiz tarafından yapılan görüşmeler ve sürdürülen çalışmalar neticesinde, İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimlerin analizleri tamamlanmıştır. 

 
2) İlaç Takip Sistemi’nin resmi portalı olan www.its.gov.tr üzerinde yer alan Online İşlemler bölümünden eczacılarımız kullanıcı adı ve şifrelerini girerek bildirimde bulundukları stok bilgilerini görebileceklerdir. 

 
3) İlaç üreticileri/ithalatçıları da, yine aynı şekilde, İlaç Takip Sistemi’nin resmi portalı olan www.its.gov.tr üzerinde yer alan Online İşlemler bölümünden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, eczacıların, kendi firmalarına ait ilaçlarla ilgili olarak yaptığı bildirimlerin bilgilerine, eczane adı ve ürün adı bazında ulaşabileceklerdir. 

 
4) Önceki uygulamada, ecza depoları ve kooperatiflerin, İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimleri görememesinden kaynaklanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için, yeni uygulamada, dağıtım kanallarının da, İTS ye yaptıkları bildirimler sonrasında, depo bildirimi aşamasında kendi depolarını seçen eczanelere ait bildirimleri İlaç Takip Sistemi’nin resmi portalı olan www.its.gov.tr üzerinde yer alan Online İşlemler bölümünden görmeleri sağlanmıştır.

 
5) TEBEOS ve diğer eczane otomasyon sistemlerinde, stok zararına ilişkin fatura düzenlenmesi konusunda gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmakta olup, en kısa zamanda işleme alınacaktır.  

 
6) Otomasyon sistemlerinde güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra, İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, eczaneler tarafından, bildirimde bulundukları ecza deposu/kooperatif şubesine fatura edilebilecektir. 

 
7) Bu çerçevede yapılacak işlemlerle ilgili olarak, eczane otomasyon sistemlerinde güncellemelerin tamamlanmasının ardından, hangi tarihten itibaren fatura düzenlenebileceği Birliğimiz tarafından duyurulacaktır. 

 
Tüm meslektaşlarımızın ve ilgili tarafların bilgisine sunarız. 

 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ