SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI -2 : (ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI VE TOZ MAMALAR) TEB RP L-ARGİNİN

SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI -2 : (ENTEREL BESLENME SOLÜSYONLARI VE TOZ MAMALAR)
1-Toz Mamaların Girişi. Ölçek hesabı: Öncelikle ürünün Medulla Provizyon sistemine nasıl kaydedildiğini bilmemiz gerekmektedir. Bunun için; Medulla ana sayfasındaki ilaç bilgisi butonu tıklanır. Açılan kutucuğa ürünün adı yazılır ve sorgulaması yapılır. Daha sonra açılan sayfada sol üst taraftaki “Tek Doz Miktarına” bakılır. Bu miktar 1 adet şeklinde ise 1*1 şeklinde girilen tarife göre günde 1 kutu olarak algılanır. Tek Doz miktarı 5 gr veya daha farklı gr ölçeğinde belirtilmiş ise 1*1 şeklindeki tariflerde ise günde 5 gr olarak sistem tarafından algılanmaktadır.
Toz Mamalar 3 aylık tedavi dozunda verilebilmektedir.
PREGOMİN AS 400 GR: Medulla Provizyon sistemine Tek Doz Miktarı 5 gr olarak girilmiştir. Sisteme 2*1 olarak işlendiğinde günlük 10 gr olarak hesaplanır.
FANTOMALT 400 GR, BEBELAC LF 400 GR-PEPTİ JUNIOR-SOYA, PROTİFAR 225 GR,PKU, OS 1, GALACTOMİN 19 400 GR, MILUPA SOM 600 GR, MSUD 1 500 GR : Medulla Provizyon sistemine Tek Doz Miktarı 1 Adet olarak girilmiştir.
Örnek 1: Pregomin AS 400 Gr. 5 kutu 4*1 veya 4*5 Gr veya 4*1 ölçek şeklindeyazılı ise sisteme 4*1 olarak girilecektir.
Örnek 2 : Fantomalt 400 Gr10 kutu 4*1 veya 4*5 Gr veya 4*1 ölçek şeklinde rapordayazılı ise sisteme girişi için: Günlük 20 gr. Olduğundan ürün 20 günde 1 kutu olacak şekilde hastaya verilmesi gerekmektedir. Sisteme1*1 (20 gün) olarak girilmesi gerekmektedir. 4*1 (20 gün) olarak girilir ise 20 günde 4 kutu olarak sistem algıladığından yanlış doz girişi yapılmış olur ve 3 ay toplamında 5 kutu verilmesi gereken bir durumda 10 kutu verilerek kesintiye neden olmaktadır.
2-Kalori ihtiyacı , Tedavi şeması ve Mamanın adı mutlaka raporun açıklama kısmında belirtilmeli. Reçete dozu ve bu reçete dozuna göre hesaplanan kalori ihtiyacı rapor dozunu aşmamalıdır. Bazı raporların açıklama kısmında birden fazla mama ismi yazılmaktadır. Bu gibi durumlarda mamaların toplam dozu ve toplam kalorisi hesaplanarak verilmeli ve raporda belirtilen günlük kalori vedozu aşmamalıdır.
Örnek : Raporun açıklama kısmında Pediasure mama 4*1 ve Fortini mama 4*1 olup Günlük Kalori ihtiyacı 1600 kcal olarak belirtildiğinde : Pediasure 200 kcal, Fortini ise 300 kcal dir. Raporda belirtildiği gibi reçete edildiğinde 4*200 + 4*300= 2000 kcal eder ve rapor dozu aşılmış olur. Bu durumda günlük 2 kutu Pediasure veya 2 kutu Fortini eksik verilerek yada günlük 1 kutu Pediasure ve 1 Kutu Fortini eksik verilerek sisteme girişi yapılması gerekmektedir.
Pediasure 4*1 Fortini2*1(1400Kalori ) ya da Pediasure 2*1 Fortini 4*1(1600Kalori)
vaya Pediasure 3*1 Fortini 3*1(1500 Kalori) şeklinde olmalıdır.
*Raporun açıklama kısmında Pediasure mama 3*1 Fortini mama 4*1şeklinde ise ve reçetede Pediasure 4*1, Fortini 4*1 şeklinde yazılmış ise hesaplamaları yaparken Pediasure mama 3*1 olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
3-Tanı ve TeşhisKodlarının Karşılaştırılması : Web sayfamızın Formlar ve Dilekçeler Bölümünde Eczacıya Faydalı Formlar adı altında Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınlamış olduğu Teşhis Kodlarıyla karşılaştırılmalı ICD 10 Kodlarının listesi yer almaktadır. Bu listeden faydalanabilirsiniz. İlaca ait medulla bilgisinden bakıldığında bazı ICD 10 kodları ve teşhis kodları yer almaktadır.
Örnek 1 : Rapordaki tanı Kodu Kanser ICD 10 Kodu C00 –C97 veya D00-D48. Teşhis Kodu 02.00. web sayfamızdaki listeden bakıldığında bu tanı kodları ile teşhis kodlarının uyumlu olduğu görülür ve muaf olarak verilir.
Örnek 2 : Rapordaki tanı Kodu Q90 Down Sendromu ,Teşhis Kodu 10.08 veya 15.04 olsun. Web sayfamızdaki listeden bakıldığında bu tanı ile teşhis kodunun uyumlu olmadığı görülmektedir. bu durumda katılım payından muaf olarak verilemez. Q90 Down Sendromu ile 20.00 Teşhis Kodu ile Katılım paylı verilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Down Sendromunda mamalar katılım paylıdır.
Örnek 3 : En çok yapılan hata teşhis koduna bakılarak verilmesidir. Teşhis kodu 10.08 Oral Beslenmenin mümkün olmadığı Kronik nöromüsküler Hastalıklar veya 15.04 Doğuştan metabolikve Kalıtsal hastalıklar ve Bağırsak Operasyonundan oluşan malabsorbsiyonlar teşhisine bakıp Rapordaki tanının bu teşhislere uygunluğuna bakılmadan verildiğinde Hata yapılabilmektedir.
UYARI:10.08 ile uyumlu ICD 10 Tanı Kodları ve15.04. ile uyumlu ICD 10 Tanı Kodları web sayfamızda yer almaktadır. Rapordaki Teşhis kodu 10.08 veya 15.04 ise muaf olup olmadığını bu listeden anlayabilirsiniz. Belirtilen Teşhis kodların karşısındaki ICD 10 kodu ve tanı kodlarında muaftır. Ancak raporda belirtilen Teşhis Kodu 10.08 veya 15.04 olup bu kodlar ile uyumlu olmayan tanı yer alıyor ise medulla teşhis kodlarını gördüğünden katılım paylı olması gereken bu raporu muaf olarak ödeyecektir bu da kesintiye neden olmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için teşhis ve tanı kodlarının karşılaştırmalarına dikkat etmemiz gerekmektedir.
NOT 1: Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmış olan TEBRP son güncellemesi ile sıralı dağıtımda olan mama ve ilaçların bilgisine “C Grubu” Butonu ve uyarısı eklenmiştir. İlaç veya mama ismini arama boşluğuna yazdığınızda gelen ilaç özet bilgisinde“C” uyarısını göreceksiniz veya “C Grubu Sıralı Dağıtım” Butonunu tıkladığınızda Genel bilgiler, Organ nakli İlaç isimleri, Tüp Bebek İlaçları ve Oral Beslenme Solüsyonlarının isimlerini görebilirsiniz. Bu listede yer alan ilaç veya mama isimlerini tıklandığında ilaca ait özet bilgi ve SUT Bilgileri gelmektedir.
*Sıralı reçeteye tabi reçeteler Medulla provizyon sisteminde C grubuna atmaktadır. C grubu reçeteler örnekleme yöntemiyle incelenmeyecek olup TAMAMI İNCELENECEKTİR.
NOT 2: Enjektör şerhi olmadığından dolayı kesintiler yapılmaktadır. Ampul/Flakonlu Reçetelerde sisteme enjektör de girilmiş ise reçete arkasına:
…….Kalem……Adet İlacı ……Adet Enjektör Aldım. Kaşesi basılarak veya yazı ile yazarak hastaya imzalıtmalıdır.
NOT 3: L-Arginin 3*1 ,4*2 veya daha farklı tariflerde reçete edilmekte. L-Arginin ölçeği 2 gr olduğundan 3*1= 6 gr, 4*2 =16 gr günlük doz olarak hesaplanarak 10 günlük tedavi dozunda verilmesi gerekmektedir.3*1 den toplamda 60 gr, 4*2 den toplamda 160 gr üzerinden majistral girişi yapılacak olup geri ödeme birimi de bu hesaplama üzerinden ödeme yapacaktır. Ancak Reçete ye 3*5 gr veya 4*5 gr şeklinde yazılmış ise 3*5gr için toplamda 150 gr, 4*5gr için toplamda 200 gr olarak sisteme girilecektir.
Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.
KOMİSYON ÜYELERİ
Ecz.Mustafa KUTLUOĞLU
Ecz.Cüneyt YAVUZ
Ecz.Servet KILIÇ
Ecz.M.Ali ÜÇKÖK
Ecz.M.Umut AKINCI
Ecz.Mehmet FİTKİ