İegm Haberleri


Psoderm Merhem Ve Psovate Merhem İsimli Ürünlerin Kısa Ürün Bilgisi H...

 Psoderm Merhem Ve Psovate Merhem İsimli Ürünlerin Kısa Ürün Bilgisi Hakkında

39.A.00.002196 03.06.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından “Psoderm merhem” ve “Psovate merhem” isimli ürünlerin kısa ürün bilgisinin saklama koşullarında yer alan “Psoderm/Psovate seyreltilmemelidir” ibaresine istinaden kesintiler yapıldığı yönünde bildirimler ulaşmakta idi. Söz konusu ibare Psoderm merhemin kısa ürün bilgisinden 15.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile, Psovate merhemin kısa ürün bilgisinden de 18.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile kaldırılmış olup, Türkiye İlaç ...


Eczane Olarak Kullanılacak Dükkanlardan ''Yapı Ruhsatı Alınmış Sayılan...

Eczane Olarak Kullanılacak Dükkanlardan ''Yapı Ruhsatı Alınmış Sayılanlar'' Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İl Sağlık Müdürlükleri'nin dikkatine, 28 Mayıs 2014 tarih ve 64939 sayı ile yayımladığı bir genelge ile, eczane olarak kullanılacak binanın 2981 sayılı kanunun Geçici 2. Maddesinin a) bendine göre, 6785 sayılı imar kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış binalar olması halinde imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izin belgesi alınmış yapılar kabul edileceğini bildirmiştir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN ECZANE DESTEK PERSONELİ UY...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMA EĞİTİMİ USUL VE ESASLARI KONULU DUYURU HAKKINDA

38.A.00.006943 08.11.2013 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA İlgi: 25.09.2013 tarih ve 6556 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız, İlgi’de kayıtlı yazımız ile, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013 tarihli duyurusu ile, İl sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunan ve komisyon...


İlaç Takip Sistemi Sistem Kesintisi Hakkında Duyuru

İlaç Takip Sistemi Sistem Kesintisi Hakkında Duyuru

10 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen “İlaç Takip Sistemi (İTS) Yazılım Temini ve Bakım-Destek Hizmet Alımı” ihalesikapsamında geliştirilen yeni İTS yazılımları devreye alınacak ve sistemin veri tabanıSağlık Bakanlığı’nın Ankara lokasyonunda bulunan yeni veri merkezinden hizmet verecektir. Bu amaçla 24/06/2013 saat 20:00ile 29/06/2013 saat 24:00 arasında mevcut çalışan sistemler kapatılacak vetüm veriler yeni veri sisteme aktarılacaktır. İlaç Takip Sistemi'nin tüm paydaşları ile hastalarımızınbu kesinti esnasında zarar görmemeleri ve etkilenmemeleri için aşağıda belirt...