İlaç Geri Çekme
Cabral 400 mg 24 Film Tablet Adlı Ürünün 3513117 Parti Numaralı Serisi...

Cabral 400 mg 24 Film Tablet Adlı Ürünün 3513117 Parti Numaralı Serisine Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

39.A.00.002663 23.07.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen 01.07.2014 tarihli yazı ile, 1) Ruhsatı ilgili Firma'ya ait "Cabral 400 mg 24 Film Tablet" adlı ürüne ait 3513117 (İmal Tarihi: 11.2013) parti numaralı serisi için Sağlık Bakanlığının kararı sonucunda "tablet üzerinde ve tablet yuvalarında kahverengi kirlilik tespit edilmesi" nedeni 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkis...


TİYOKOLŞİKOSİD (MUSCORİL, MUSCOFLEX V.B) İÇEREN ORAL YA DA ENJEKTABL Ü...

TİYOKOLŞİKOSİD (MUSCORİL, MUSCOFLEX V.B) İÇEREN ORAL YA DA ENJEKTABL ÜRÜNLER HAKKINDA HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

39.A.00.00987 06.02.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 03.02.2014 tarihli ve 14575 sayılı yazı ile, Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği; Bu doğrultuda "tiyokolşikosid" içeren oral ya da enjektabl kullanımı olan ilaçların kullanımlarının kısıtlanması (endikasyonlarının, dozlama ve kullanım s...


ENBREL MYCLİC PEN 50 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN KULLANIMA HAZIR KAL...

ENBREL MYCLİC PEN 50 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN KULLANIMA HAZIR KALEM İSİMLİ İLACIN G94884 SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.den gelen 20.01.2014 tarihli yazı ile adı geçen firmanın ruhsatına sahip olduğu "Enbrel MyClic Pen 50 mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Kullanıma Hazır Kalem" adlı ürüne ait G94884 seri numaralı ve 04.2015 son kullanma tarihlipartisi için T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bilgisi dahilinde 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre tedbiren 2.sınıf B seviyesinde (...


ANTİ-EM 20 TABLETE UYGULANACAK OLAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

ANTİ-EM 20 TABLETE UYGULANACAK OLAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.titck.gov.tr/ adresinde yayımlanan 17.12.2013 tarihli duyuru ile, “Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ilaç firması tarafından, imal ruhsatına sahip oldukları Anti-Em 20 Tablet isimli ürünlerinin Kurumun resmi internet sitesinden çıkarılması için başvuruda bulunulduğu, ürünün eczane ve depolardan geri çekileceği, bu nedenle ecza deposu ve eczanelerde oluşan stok zararlarının firma tarafından karşılanacağının taahhüt edildiği, ilgili ürünün 5 iş günü sonra listeden çıkarılacağı” bildirilmektedir. Tüm M...


THERACYS (IMMUCYST) BCG IMMÜNOTERAPÖTİK İSİMLİ ÜRÜNÜN C4091AD SERİSİNE...

THERACYS (IMMUCYST) BCG IMMÜNOTERAPÖTİK İSİMLİ ÜRÜNÜN C4091AD SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan “TheraCys (Immucyst) BCG Immünoterapötik” isimli ürünlerinin doğru son kullanma tarihi (SKT) “10.11.2013” olan C4091AD seri numaralı serisinin dış kutusu üzerine yapıştırılan Türkçe Bilgi Etiketinde son kullanma tarihinin 11.2013 olarak gözüktüğü, ürünün birincil ambalajı olan flakon üzerinde ve orijinal kutunun kulakçığında ise son kullanma tarihinin Nov.10.2013 olarak doğru şekilde yazıldığı, 2D barkodunda da doğru olarak yer aldığı belirtimekte olup, Ekim 2013 itibari ile İlaç Takip Sistemindeki verilerin incelenmesi neticesin...


SEF 1 G FİLM TABLET ADLI ÜRÜNÜN 12K365831 NUMARALI PARTİSİNE UYGULANAN...

SEF 1 G FİLM TABLET ADLI ÜRÜNÜN 12K365831 NUMARALI PARTİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Takip Sistemi Şubesi adresi (its@its.saglik.gov.tr) tarafından gönderilen e-posta ile, Sef 1 gFilm Tablet (08699541090209) adlı ürünün 12K365831 numaralı partisine"Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.


KATARİN FORTE TABLET ADLI ÜRÜNÜN 3783069 NUMARALI PARTİSİNE UYGULANAN ...

KATARİN FORTE TABLET ADLI ÜRÜNÜN 3783069 NUMARALI PARTİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Katarin Forte Tablet (08699578092214) adlı ürünün 3783069 numaralı partisine "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.


ZİNNAT 125 MG/5 ML 50 ML ADLI ÜRÜNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKIN...

ZİNNAT 125 MG/5 ML 50 ML ADLI ÜRÜNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.’den gelen 16.11.2012 tarihli yazı ile; Ruhsatına sahip oldukları “Zinnat 125 mg/5 ml 50 ml” isimli ürünün; -C586732 (SKT: 07/2015) -C589986 (SKT: 07/2015) -C598787 (SKT: 07/2015) -C601278 (SKT: 08/2015) -C601280 (SKT: 09/2015) Numaraları serilerine "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir. ...


PANREF 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET ADLI ÜRÜNÜN 1102014 NUMARALI SERİ...

PANREF 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET ADLI ÜRÜNÜN 1102014 NUMARALI SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

İlaç Takip Sistemi Duyuru Servisi tarafından 04.10.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile; "PANREF 40MG ENTERİK KAPLI TABLET(28 TABLET) (GTIN : 08699578043421)" adlı ürünün 1102014 parti numaralı ürünlerine ; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) 04.10.2012 tarihi itibari ile geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve eczane ...


PANREF 20 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET ADLI ÜRÜNÜN BAZI SERİLERİNE UYGUL...

PANREF 20 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET ADLI ÜRÜNÜN BAZI SERİLERİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

İlaç Takip Sistemi Duyuru Servisi tarafından 04.10.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile; "PANREF 20 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET (GTIN : 08699578043438)" adlı ürünün; -1102014 -1205001 -1205002 parti numaralı ürünlerine 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) 04.10.2012 tarihi itibari ile geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir. Bilgileri...


GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANAN VASTAREL 20 MG 60 DRAJE (SERİ NO:08020) AD...

GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANAN VASTAREL 20 MG 60 DRAJE (SERİ NO:08020) ADLI İLACIN İADE İŞLEMLERİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Vastarel 20 mg 60 draje” adlı ürünün 08020 parti numaralı ürünlerine, 08.06.2012 tarihi itibari ile 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmişti. Geri çekme işlemi ile ilgili olarak Birliğimize Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.’den gelen 11.06.2012 tarihli yazı ile, “Vastarel 20 mg 60 draje” adlı ürünün geri çekme işlemi uygulanan 08020 numaralı serilerinin, eczaneler tarafından ekte bulunan tutanak (Ek-1) aracılığı ile ecza depolarına iade e...