Teb Haberleri


2021 YILI YARDIMCI ECZACI BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2021 YILI YARDIMCI ECZACI BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 22/02/2021 tarihli ve 11059 sayılı Türk Eczacıları Birliği'nin yazısıekte bilginize sunulmaktadır.


KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HK.

KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HK.

KDV Tevkifatı Uygulaması hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 01.03.2021 tarihli ve 11314 sayılı Türk Ecacıları Birliğininyazısıekte bilginize sunulmaktadır.


GÖÇ İDARESİ PROTOKOLÜ'NÜN 3.10 MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN REÇETELER...

GÖÇ İDARESİ PROTOKOLÜ'NÜN  3.10 MADDESİ KAPSAMINDA  YER ALAN REÇETELERİN KARŞILAMA USUL VE ESASLARI HK.

Göç İdaresi Protokolü'nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin Karşılama Usul ve Esasları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Türk Eczacıları Birliğinin yazısı ekte bilginilerinizesunulmaktadır.


2021-2022 DÖNEMİ TEB GRUP ECZANE SİGORTASI HAKKINDA

2021-2022 DÖNEMİ TEB GRUP ECZANE SİGORTASI HAKKINDA

2021-2022 Dönemi TEB Grup Eczane Sigortası hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Türk Eczacıları Birliğinin yazısı ektebilginize sunulur.


GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE YAPILACAK SÖZLEŞME İŞLEMLERİ HAKKINDA

GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE  YAPILACAK SÖZLEŞME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Göç İdaresi İl Müdürlükleri ile Yapılacak Sözleşme İşlemleri hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 03.02.2021 tarihli ve 10504 sayılı Türk Eczacıları Birliği nin yazısıekte bilginize sunulur.


PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HK.

PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HK.

Türk Eczacıları Birliğinin Prim Borçlarının Yapılandırılmasıhakkındaki yazısı ektedir.


GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞME FORMLARI HK.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞME FORMLARI HK.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşme Formları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Türk Eczacıları Birliğinin yazısıekte bilginize sunulmaktadır.


ECZACI KİMLİK KARTLARI HK.

ECZACI KİMLİK KARTLARI HK.

Eczacı Kimlik Kartlarının Hazırlanması hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Türk Eczacıları Birliği nin yazısıekte bilginize sunulmaktadır.


COVID 19 AŞISI HK.

COVID 19 AŞISI HK.

COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir. Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan; - Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız, - Eczane çalışanlarımız, - Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, - Bölge Eczacı Odası ...


2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro ...

2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 16/07/2020 tarih ve 4744 sayılı Türk Eczacıları Birliği'nin yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.


SGK PROTOKOLÜ HAKKINDA

SGK PROTOKOLÜ HAKKINDA


SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından30.06.2020 tarihinde (bugün) yayınlanan 11/02/2020 Tarihli ve 2019/11378Sayılı Danıştay Kararı aşağıdaki şekildedir; “Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarihli ve 2019/11378 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Ya...


SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ)

SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ)

16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (03.06.2020) yayımlanan duyuru ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda; ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranının açıldığı, Hasılat bilgilerinin 20/06/2020 tarihine kadar girilmesi gerektiği, Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişiminin, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici o...


TERATOJEN İLAÇLARIN TEMİNİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER HK.

TERATOJEN İLAÇLARIN TEMİNİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER HK.

Teratojen İlaçların Teminine İlişkin Güncellemeler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 08.05.2020 tarih ve 3084 sayılı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.


TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HK.

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HK.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 13.05.2020 tarih ve 3137 sayılı yazıekte bilginize sunulmaktadır.


TİTCK’nın "Pandemi Hakkında" Konulu Yazısı Hk.

TİTCK’nın

TİTCK'nın "Pandemi Hakkında" konulu yazısı hakkındabilgilendirmenin yer aldığı 20.04.2020 tarih ve 2787 sayılı yazıekte bilginize sunulmaktadır.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN "ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN

Sosyal Güvenlik Kurumunun “Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün Devamı”Konulu Duyurusu Bilindiği üzere, SGK ve Birliğimiz arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün süresi 31.03.2020 tarihinde sona ermekteydi. Kurum ve Birliğimiz arasında devam etmekte olan yeni dönem Protokol görüşmelerine, COVID-19 salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde zorunlu olarak ara verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile B...


“İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İl...

“İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini”  Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.04.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan “İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini” konulu duyuru ile; COVID-19 sebebiyle Kurum tarafından 16.03.2020 tarihli duyuru ile kronik hastaların ilaç kullanımı ile ilgili bazı tedbirler alındığı, ancak, riskleri nedeniyle takip edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için ayrıca bir açıklama yapılması gereği ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu bağlamda söz konusu ilaçlar ve...


REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK MEDULA'DA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK MEDULA'DA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Reçetesiz İlaç Teminine Yönelik Medula’da Yapılan Düzenleme Hakkında Bilindiği üzere, 24 Mart tarihinde SGK ile yaptığımız görüşmede “Reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında sahada yaşanan sorunları ayrıntılı olarak aktarmış ve eczanelerden ı̇laç teminine yönelik taleplerimizi iletmiştik. Taleplerimiz doğrultusunda, reçetesiz ilaç temini kapsamında kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş raporların süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan 1 Mart 2020 tarihi, ihtiyaç sahibi olan ve evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ilaç...