Teb Haberleri


2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro ...

2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

2020 Yılı Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 16/07/2020 tarih ve 4744 sayılı Türk Eczacıları Birliği'nin yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.


SGK PROTOKOLÜ HAKKINDA

SGK PROTOKOLÜ HAKKINDA


SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından30.06.2020 tarihinde (bugün) yayınlanan 11/02/2020 Tarihli ve 2019/11378Sayılı Danıştay Kararı aşağıdaki şekildedir; “Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarihli ve 2019/11378 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Ya...


SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ)

SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ)

16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (03.06.2020) yayımlanan duyuru ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda; ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranının açıldığı, Hasılat bilgilerinin 20/06/2020 tarihine kadar girilmesi gerektiği, Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişiminin, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici o...


TERATOJEN İLAÇLARIN TEMİNİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER HK.

TERATOJEN İLAÇLARIN TEMİNİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER HK.

Teratojen İlaçların Teminine İlişkin Güncellemeler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 08.05.2020 tarih ve 3084 sayılı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.


TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HK.

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HK.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 13.05.2020 tarih ve 3137 sayılı yazıekte bilginize sunulmaktadır.


TİTCK’nın "Pandemi Hakkında" Konulu Yazısı Hk.

TİTCK’nın

TİTCK'nın "Pandemi Hakkında" konulu yazısı hakkındabilgilendirmenin yer aldığı 20.04.2020 tarih ve 2787 sayılı yazıekte bilginize sunulmaktadır.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN "ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN

Sosyal Güvenlik Kurumunun “Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün Devamı”Konulu Duyurusu Bilindiği üzere, SGK ve Birliğimiz arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün süresi 31.03.2020 tarihinde sona ermekteydi. Kurum ve Birliğimiz arasında devam etmekte olan yeni dönem Protokol görüşmelerine, COVID-19 salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde zorunlu olarak ara verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile B...


“İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İl...

“İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini”  Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.04.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan “İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini” konulu duyuru ile; COVID-19 sebebiyle Kurum tarafından 16.03.2020 tarihli duyuru ile kronik hastaların ilaç kullanımı ile ilgili bazı tedbirler alındığı, ancak, riskleri nedeniyle takip edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için ayrıca bir açıklama yapılması gereği ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu bağlamda söz konusu ilaçlar ve...


REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK MEDULA'DA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK MEDULA'DA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Reçetesiz İlaç Teminine Yönelik Medula’da Yapılan Düzenleme Hakkında Bilindiği üzere, 24 Mart tarihinde SGK ile yaptığımız görüşmede “Reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında sahada yaşanan sorunları ayrıntılı olarak aktarmış ve eczanelerden ı̇laç teminine yönelik taleplerimizi iletmiştik. Taleplerimiz doğrultusunda, reçetesiz ilaç temini kapsamında kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş raporların süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan 1 Mart 2020 tarihi, ihtiyaç sahibi olan ve evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ilaç...ECZANELERDE EL ANTİSEPTİĞİ HAZIRLANMASI HK.

ECZANELERDE EL ANTİSEPTİĞİ HAZIRLANMASI HK.


ECZANELERE İLİŞKİN TEDBİRLER HK.

ECZANELERE İLİŞKİN TEDBİRLER HK.


SGK’nın Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini İçin Medulada Yaptı...

SGK’nın Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini İçin Medulada Yaptığı Düzenlemeler Hk.

Açıklama : Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini kapsamında; reçete kayda alınmadan önce Uyarı Kodu bölümünden Tüm Uyarı Kodlarından Sorgulama yapılarak (418 - Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi) kodu seçilmelidir. Yapılan seçimle; Tesis Kodu alanına 11990099, Diploma Tescil No alanına da 000000 otomatik olarak eklenecek olup, uygun doktor branşı branş listesinden seçilmelidir. Bilgilerinize. Duyurunun yayımlanması sonrasında, sistemde yapılan düzenleme ve uygulamanın kapsamı hakkında kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde alınan bilgiler şu şekil...


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düze...

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların ÜniversiteHastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkındaki yazısı ektedir.


Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında bilgilendirmenin yer aldığıyazısı ekte bilginize sunulmaktadır.


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık Hizmeti Hakkı...

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık Hizmeti Hakkında

Türk Eczacıları Birliğinin Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık Hizmeti Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazısıekte bilginize sunulmaktadır.


Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanımı Hakkında

Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanımı Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların KullanımıHakkındabilgilendirmenin yer aldığı yazısıekte bilginize sunulmaktadır.


2019 Yılı Resmi Olmayan Satış Hasılatı Veri Girişleri Hakkında

2019 Yılı Resmi Olmayan Satış Hasılatı Veri Girişleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin 2019 Yılı Resmi Olmayan Satış Hasılatı Veri Girişleri Hakkındabilgilendirmenin yer aldığı31.01.2020tarih ve1132 sayılı yazısıekte bilginize sunulmaktadır.