T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMA EĞİTİMİ USUL VE ESASLARI KONULU DUYURU HAKKINDA

38.A.00.006943
08.11.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 25.09.2013 tarih ve 6556 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,

İlgi’de kayıtlı yazımız ile,

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013 tarihli duyurusu ile,

İl sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunan ve komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Kanunun aradığı şartları taşıdığı belirlenen ve adları duyurulan adayların kimlik bilgilerinin, 19 Mayıs Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Merkezince sisteme tanımlanacağı, 1 Ekim-8 Kasım 2013 tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfası (www.uzem.omu.edu.tr) üzerinden kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte olduğunun bildirildiği belirtilmişti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 08.11.2013 tarihli duyuru ile ise,

1)1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi gereğince T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenerek 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim sistemine kayıt yaptıran eczane destek personeli olarak çalışan adayların yetkilendirme eğitimlerinin 11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 günü tamamlanacağı,

2)Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimin hem teorik hem de uygulamalı bölümlerinin 265’er saat süreceği ve teorik eğitimle birlikte uygulamalı eğitim de başlamış olacağı, eğitimin teorik bölümünün 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitimle, uygulamalı eğitimin ise eczanelerde gerçekleştirileceği, her iki eğitimin de başladıktan itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlanacağı ve her iki eğitime de 265’er saat devam zorunluluğu olduğu,

3)Adayın teorik eğitimiyle birlikte eczanedeki 265 saatlik uygulamalı eğitimini tamamladıktan sonra, Ek 1’de yer alan ve Bakanlığımız internet sayfasında da yayınlanan (www.saglik.gov.tr) “ECZANEDESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU”, uygulamanın yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından doldurulup imzalanacağı ve en geç 21 Şubat 2014 günü mesai bitimine kadar il sağlık müdürlüğünün ilgili şubesine teslim edileceği,

4)Formların il sağlık müdürlüğünde muhafaza edileceği ve il sağlık müdürlüğünü, formların teslimini takiben adayların isim listelerini Ek 2’de yer alan formata uygun olarak en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar Bakanlığa ve www.shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine göndereceği,

5)Yapılacak sınava her iki eğitimi de eksiksiz tamamlayanlar katılabileceği, 19 Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine kayıt yaptırmış olmak şartıyla, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitime askerlik, doğum, hastalık gibi mazeretleriyle katılamayanlar bulundukları il sağlık müdürlüğüne belgeleri ve durumlarını bildirir bir dilekçeyle başvuruda bulunacakları, bu adayların dilekçe ve belgelerinin Bakanlığa gönderilecek olduğu, bu durumdaki adaylar ın yapılacak duyuruya göre hareket edecekleri bildirilmektedir.

Bakanlığın söz konusu duyurusu ve ekleri, ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu için tıklayınız.
Ek-2 için tıklayınız        Word
Ek-1 için tıklayınız.        Word