KAVAKLIDERE SSGM 2020 KESİNTİ TUTAR DİLEKÇESİ HK.

2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu inceleme birimleri tarafından yapılan kesinti ve yersiz ödeme bedellerini gösteren resmi belgenin ekte belirtilen dilekçe ile SSGM’den talep edilip muhasebe kayıtlarına  eklenerek matrahtan düşülmesi sağlanabilir. Örnek dilekçe ektedir. Bilgilerinize

EK