PANDEMİ DOLAYISIYLA UZATILMIŞ RAPORLARIN 418 İLE KRONİK KAYDEDİLMESİ SONUCU KESİNTİ YAPILAN İLAÇLAR VE SUT MADDELERİ HK.

Pandemi dolayısıyla uzatılmış raporların 418 ile kronik kaydedilmesi sonucu en sık kesinti yapılan ilaçlar ve sut maddeleri ile ilgili hazırlanan tablo ektedir.

EK