2020 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

 

 

 

 

TARİH : 20.08.2020

 

      KONGRE İLANI

 

            6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2020 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da çoğunluk aranarak Paşabağı mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, No:82 Haliliye/Şanlıurfa adresindeki Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

 Çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da aynı adreste aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır.

                       

 

 

 

                                                                                                                                       Saygılarımla                

                                                                                  

                                                                                                                          27.Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

                                                                                                                                   Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                          Genel Sekreter

                                                                                                                                     Ecz.Ahmet KARAKUŞ

 

 

            G Ü N D E M

           

1-Açılış ve Yoklama

2- Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

5-Yönetim Kuru Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7-Raporların Görüşülmesi

8-Raporların İbra’sı

9-2020-2021 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış