2019 Yılı Resmi Olmayan Satış Hasılatı Veri Girişleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin 2019 Yılı Resmi Olmayan Satış Hasılatı Veri Girişleri Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 31.01.2020 tarih ve 1132 sayılı yazısı  ekte bilginize sunulmaktadır.  

ek