PANDEMİK İNFLUENZA İL HAZIRLIK VE FAALİYET PLANININ HAZIRLANMASI HK.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN PANDEMİK İNFLUENZA İL HAZIRLIK VE FAALİYET PLANININ HAZIRLANMASI HAKKINDAKİ YAZI EKTEDİR.