İLAN VE TABELA VERGİSİ HK.

Türk Eczacılar Birliği 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odasının talebi üzerine tarafımızca , odaya bağlı eczanelerden , eczane adını gösterir tabela ve "E" logolarından ilan ve reklam vergisi alınmaması yönünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına 03.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Ancak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tarafımızca konuya ilişkin  emsal kararlar sunulmasına rağmen talebimiz reddedilmiştir. İş bu sebeple yasal süreç tarafımızca takip edilmekte olup tarafımızca yargı yoluna başvurma hazırlığı içerisindeyiz. 

Bu süre zarfında  Odaya bağlı olan eczanelere, eczane adını gösterir tabela ve "E" logolarından ilan ve reklam vergisi  hususunda  bağlı bulundukları belediye tarafından yapılan tahakkuklar ve buna bağlı olarak gönderilen ödeme emri var ise;  yapılan işleme karşı  her eczanenin kendisine gönderilen evrak tarihini dikkate alarak ayrı ayrı yasal yollara başvurması gerekmektedir.  

Belirtmiş olduğumuz üzere Şanlıurfa Eczacı Odası  adına hukuki süreç tarafımızca takip edilmiş olduğundan odaya bağlı eczacıların aşağıda belirtmiş olduğumuz iletişim bilgilerimizden yararlanarak tarafımızdan hukuki destek almaları mümkündür. 

Not : Eczanelere  gönderilen ödeme emirlerindeki sürelere özellikle dikkat edilmesinde hukuki yarar vardır. Aksi halde icrai işlemlere maruz kalma durumu söz konusu olabilir. 

Saygılarımla 

İletişim Bilgiler

Arb Av Neslihan ASLAN 

Tlf : 0542 723 48 28 

Adres: Atatürk Blv Yaşar İş Hanı K:4 No:4 Haliliye/Ş.Urfa