Üts Kayıt ve Stok Bildirim İşlemeleri Hakkında

Bilindiği üzere; '2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru' ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden  01.02.2019 tarihi itibariyle tekil takip sürecine başlanacağı ve 30.04.2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış söz konusu ürünlerin sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacağı ilan edilmişti.

Bahse konu ürünleri doğrudan vatandaşa satan eczanelerden henüz firma kayıtlarını ÜTS'de tamamlamamış olanların bulunduğu görülmüştür. Bu sebeple, yaşanabilecek sorunları önlemek adına söz konusu ürünlerin tekil takibinin zorunlu bir şekilde uygulanması 30.06.2019 tarihine kadar ertelenmişti. 

Gelinen son noktada Birliğimiz, Kuruma sürecin nasıl gelişeceği ile ilgili yazılı başvuruda bulunmuş ve cevap beklemekte olup ertelenmesi muhtemeldir. Bu süreçte Üts Stok bildirim işlemlerini gerçekleştirmek isteyene eczacılarımız isin Üts kayıt ve stok bildirim kılavuzumuz ektedir.

 

***Güncelleme  Strip ve İğne ucu ürün grupları için eczanelerin stok bildirimi yapma yetkisi 01.08.2019 tarihinde kapatılacak olup eczanelerin ellerinde bulunan ve stok bildirimi yapmadıkları veya tekil bildirim ile stoklarına almadıkları ürünler için bu tarihe kadar stok bildirimi yapmaları gerekmektedir.

 

ÜTS Bildirim İptali İşlemİ

ÜTS Takas Bildirimi

ÜTS Tüketiciye Verme Bildirimi

Medula-ÜTS Bildirimleri İşlem Basamakları

ÜTS Alınan Ürün Bildirimi

Kılavuz için tıklayınız.