DEPSAŞ ile yapılan kurumsal görüşmeler sonucu oluşturulan indirimli elektrik alım teklifi hakkında

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) ile yapılan kurumsal görüşmeler sonucunda üyelerimize indirimli elektrik sağlanması için anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma gereğince üyelerimizin ekteki sözleşme örneğini indirip, çıktı alarak ilgili boşlukların  kaşe/imzalanması gerekmektedir . Sözleşme beraberinde meslektaşlarımızın vergi levhası fotokopisi ve işyeri elektrik faturası fotokopisi ile odamıza başvurmaları dışında bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Ayrıca meslektaşlarımızın abone kaydı kendi isimlerine ait ev elektrik faturaları da aynı şekilde indirim anlaşması kapsamında olduğundan mesken elektrik fatura fotokopisinin belgelere eklenmesi ile indirimli elektrik anlaşmasından faydalanabilirler.  

Sanayi, Ticarethane, ve Mesken aboneleri son 12 fatura ortalaması 130 TL (4.000 kWh) ve üzeri aboneler serbest tüketici olabilir ve indirimli elektrikten faydalanabilir.

 

Serbest tüketici: Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

Serbest tüketici limiti: Son 12 ay toplam tüketimi 4.000 kWh’in üzerinde ise kanunen  serbest tüketici hakkına sahiptir ve Tedarikçi firmalardan ucuz elektrik kullanabilir.

 

     

sözleşme