Eczane Olarak Kullanılacak Dükkanlardan ''Yapı Ruhsatı Alınmış Sayılanlar'' Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İl Sağlık Müdürlükleri'nin dikkatine, 28 Mayıs 2014 tarih ve 64939 sayı ile yayımladığı bir genelge ile, eczane olarak kullanılacak binanın 2981 sayılı kanunun Geçici 2. Maddesinin a) bendine göre, 6785 sayılı imar kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış binalar olması halinde imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izin belgesi alınmış yapılar kabul edileceğini bildirmiştir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.