Teb Haberleri


ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01.10.2013 tarihinde göndermiş olduğumuz 006656 sayılı yazımız ve eczacılarımıza ebs@teb.org.tradresi aracılığıyla gönderilen e-posta ile yapılan bilgilendirmelerde, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Yılı Sözleşme Formu temininde bir sorun yaşanmaması için eczacılarımızın, a) Farma Inbox içerisinde bulunan "Eczacı Bilgi Sistemi" butonuna tıklayıp, e-imza ile giriş yaparak Eczacı Bilgi Sisteminden borç durumunu kontrol etmesi ve borcu var ise, ivedilikle Odasına ödeme yapması, b) Temin etmesi gereken sözleşme formunun belirlenebilmesi için EK-5 Hasılat ...


MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİA...

MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİAKSON GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN E-REÇETE ONAYI HAKKINDA

-Medula Eczane Provizyon sisteminde, Montelukast+antihistaminik kombinasyonlarını içeren “Desmont” ve “Levmont” adlı ilaçların reçete teşhisinin; 226- Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) olarak belirlendiği, anılan ilaçlara ait reçete teşhislerinde 226 teşhis kodunda ifade edilen tüm teşhislerin reçete/Rapor teşhisinde yer alıp almaması gerektiği konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmekte, 2-Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/E listesinde yer alan Seftriakson grubu antibiyotiklerle ilgili olarak; “...


SİGORTA VE SAĞLIK UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA

SİGORTA VE SAĞLIK UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 12.09.2013 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu SİGORTA ve SAĞLIK uygulamaları performans iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ve gelişen teknolojiye göre yazılımların ve donanımların sürekli güncellenmekte olduğu belirtilmekte olup, Bu kapsamda yapılacak iyileştirme çalışmalarına 15 Eylül 2013 tarihinde saat 19:00’da başlanılacağı ve 16 Eylül 2013 tarihinde saat 01:00’de (6 saat) sonlanacak şekilde planlama yapıldığı bildirilmiştir. Duyuruda ayrıca İşlem süresince SİGORTA Uygulamaları v...


EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HK. KURUMUN YAZISI

EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HK. KURUMUN YAZISI

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışılması ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapıldığı belirtilmiş, Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 81 il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı Eşdeğer İlaç Kullanımı’na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin belirtildiği bildirilmişti. Konu ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 87 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre...


NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU (2) HAKKINDA

NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU (2) HAKKINDA

28/01/2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarından yola çıkılarak, ilçelerde eczane başına düşen nüfusun hesaplandığı ve 2012 yılı eczane ve nüfus sayısı baz alınarak bir taslak tablo hazırlandığı bildirilmiş ve bölgemizde bulunan eczane sayılarının ilçe bazında kontrol edilmesi sonucu Siverek ilçemizdeki eczane sayılarında hata tespit edilmişti ve Türk Eczacıları Birliğine bilgi verilmişti. Söz konusu Tablo Sağlık Bakanlığı’na sunulacağından, eczane sayılarının ilçe bazındaki son kontrollerinin yapıla...


NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU HAKKINDA

NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU HAKKINDA

http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/Hvf20130717141803NEV.pdf


TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE SÖZLEŞME YENİLEME HK.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE SÖZLEŞME YENİLEME HK.

Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında “Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Banka Sağlık Yardımlarından Yararlanan Hak Sahiplerinin Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 04.06.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme formları bastırılmış olup, eczacı odalarına gönderimine başlanmıştır. T.İş Bankası ile sözleşme yapmak/yenilemek isteyen meslektaşlarımızın , formları odamızdan temin edebilirler. Sözleşme yenileme işlemlerinin Temmuz ayı içerisinde tamamlanması gerekmekte olup, bu işlemleri için verilen süre 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadard...


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TE...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin sözleşmelerin basım işlemlerinin henüz tamamlanmış olması ve sözleşmelerin eczacı odalarına gönderimi ve eczacılarımızın sözleşme yenileme işlemleri için bir haftalık sürenin yeterli olmayacağı, Herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir. Söz konusu yazı...


2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATIL...

2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 25.04.2013 tarih ve 26986218/768-9038944 Sayılı “Olur”ları ile uygun görüldüğü bildirilmişti. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 27.06.2013 tarih ve 5682 sayılı yazı ile ise, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde, 26.06.2013 Çarşamba günü (dün) akşam saatlerinde "İTS Yayına Açılmıştır" başlıklı duyuru yayımlanarak, İlaç Takip Sisteminin kullanıma açıldığı bildirilmiştir. Duyuru ; “Bilindiği üzere 24 Haziran 2013 20:00 tarihinde veri taşıması sebebiyle kapatılmıştı. Konya'da bulunan İTS verileri başarılı bir şekilde taşınmıştır. Taşınan veriler, yeni geliştirilen İlaç Takip Sistemi'ne başarılı bir şekilde aktarılmıştır. İlaç Takip Sistemi, hizmet vereceği yeni veri merkezinde paydaşların kullanımına açılmıştır. İTS...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız aylık %1 olarak uygulanmaktaydı. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak, bu oran aylık % 0,93 olarak yeniden belirlenmiştir. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla üyelerimize kullandırılacak kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu 19.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarını gösteren tablo için tı...


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ S...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 28.05.2013 tarihli ve 5327 sayılı yazı ile, Sağlık giderleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla ilgili Komutanlık ile Birliğimiz arasında 21.05.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" i...


04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZ...

04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZI İLAÇLARDA YAPILAN RAPOR DÜZENLEMELERİ HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 04.05.2013 tarih 28637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri hakkında Bölge Eczacı Odalarımıza ve Birliğimize ulaşan başvurular doğrultusunda, aşağıda belirtilen SUT hükümlerine açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulduğu, Tebliğin; 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri 4.2.15.A-Klopidogrel (kombinasyonları dahil); başlıklı bölümünün 3. maddesinin değiştirilerek, "Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmi...


2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 31.05.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin 2012 yılı satış hasılatına ilişkin beyanlarının esas alınarak provizyon sisteminde iskonto oranlarının güncellenmesinin sağlanmasının ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben iskonto oranı değişen eczaneler nedeni ile oluşabilecek muhtemel Kurum zararını bertaraf edecek şekilde İl Müdürlükleri tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususlarının Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık ...


REÇETESİZ İLAÇ SATIŞIYLA İLGİLİ DÜNDEN FARKLI BİR UYGULAMA YOK

REÇETESİZ İLAÇ SATIŞIYLA İLGİLİ DÜNDEN FARKLI BİR UYGULAMA YOK

Son günlerde kamuoyunda sıkça yer aldığı üzere, “reçetesiz ilaç satışı” ve “ertesi gün ilaçları” konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmakta, gerek eczacı kamuoyu, gerek halkımız bu tartışmaları izlerken tedirginlik yaşamaktadırlar. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bahsi geçen konuyla ilgili düşüncelerimizi ileterek kendilerinin de fikirlerini almış bulunmaktayız. Şöyle ki; geçtiğimiz mart ayı içerisinde illere gönderilen ik...


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA İLK DEFA ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA İLK DEFA ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Sağlık yardımları Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla anılan Bakanlık ile Birliğimiz arasında 19.04.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır. Protokole göre hizmet alacak kişiler şu şekildedir: 1.Erbaş ve erler(Çavuş, Onbaşı, Er), 2.Yedek Subay Aday...


2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HK.

2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HK.

2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKLİ DOSYADADIR.


HASSAS TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

HASSAS TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; 2 (iki) yılda bir muayene edilerek damgalanması gereken ölçü ve tartı aletleri arasında yer alan hassas terazilerin periyodik muayeneleri için eczacıların, bağlı bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurmaları gerekmektedir. Meslektaşlarımızın, Kanun gereği cezai yaptırımla karşılaşmamaları için, muayene süresi dolan hassas terazilerinin periyodik muayene müracaat işlemlerinin, 28 Şubat 2013 mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve meslektaş...


E-İMZA HAKKINDA

E-İMZA HAKKINDA


E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

SUT'un 'Elektronik Reçete Uygulaması' başlıklı 6.1.5. maddesinin 9.fıkrası "Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini" ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT'un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete esas alınacaktır. Takip eden dönemlerde ise ilaç alma zamanında 6 ay boyunca yeni bir e-reçete/reçete düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numar...