Teb Haberleri


ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENM...

ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Bölüm I Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”nin 31.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü’nde belirt...


ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından http://www.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanan 22.01.2014 tarih ve 2014.5363.3321 sayılı duyuru ile, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eczane destek personeli yetkilendirme teorik ve uygulama eğitimi 15 Şubat 2014 tarihinde sona ereceği, eğitime katılanların sınavlarının 16 Mart 2014 tarihinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusu...


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENEN KAYIT VE ONAY BE...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENEN KAYIT VE ONAY BELGESİ HAKKINDA

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere "13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşıldığı; ancak eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhs...


6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREV...

6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

6514 Sayılı Kanun ile, 1262, 984 ve 6197 Sayılı Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler MADDE 30 – 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eczanelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilaç üreticilerine” ibaresi eklenmiştir. MADDE 31 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştir...


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKIND...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK. 39.A.00.00468 03.01.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...


1 OCAK 2014 İTİBARİYLE BAŞLAYACAK OLAN FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, G...

1 OCAK 2014 İTİBARİYLE BAŞLAYACAK OLAN FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, GİDER PUSULASI GİBİ BELGELERDE TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

1 Ocak 2014 itibariyle fatura, perakende satış fişi, gider pusulası gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu başlayacaktır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) kullan...


39.BÜYÜK KONGRE KARARI GEREĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AİDAT BORCU ÖDEME...

39.BÜYÜK KONGRE KARARI GEREĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AİDAT BORCU ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

14-15-16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 39'uncu Olağan Büyük Kongre'sinde alınan "Eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na birikmiş aidat borçları olan eczacıların, söz konusu borçlarının tamamını 31.01.2014 tarihine kadar defaten ödemeleri halinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmamasını, aksi takdirde ilgili eczacı odalarınca haklarında yasal işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." kararı gereğince, öncelikle Eczacı Bilgi Sistemi Üye İşlemleri ...


OXOPANE TB İN KIRMIZI REÇETE İLE VERİLMESİ HK.

OXOPANE TB İN KIRMIZI REÇETE İLE VERİLMESİ HK.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 13.12.2013 tarihli 2013/12 sayılı Genelge ile, 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatıldığı, Actavis İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan “Oxopane 5 mg 28 kapsül, Oxopane 5 mg 56 Kapsül, Oxopane 5 mg 90 Kapsül, Oxopane 10 mg 28 kapsül, Oxopane 10 mg 56 kapsül, Oxopane 10 mg 90 kapsül, Oxopane 20 mg 28 kapsül, Oxopane 20 mg 56 kapsül, Oxopane 20 mg 90 kapsül adlı ilaçların “Oxycodone” adlı kontrole tabi ...


KANAL D'NİN HABERİNE CEVAP

KANAL D'NİN HABERİNE CEVAP

SAYIN PELİN DİŞTAŞ KANAL D GENEL YAYIN YÖNETMENİ “REÇETESİZ İLAÇ SATIŞINA PARA CEZASI” HABERİ TAMAMEN YANLIŞTIR! Dün akşam Kanal D ekranlarında izlediğimiz “reçetesiz ilaç satışının artık yasak” olmasının işlendiği haber pek çok bilgi yanlışlığını barındırdığı gibi, haberi izleyen vatandaşlarımızda da yersiz bir tedirginlik ve tepki oluşmasına neden olabilecek ifadeler içermektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımının ölümlere varabilecek sonuçlar doğurabileceği gerçeğinden hareketle halk sağlı...


EK ONAY ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-...

EK ONAY ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Bölüm I Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”nin 14.11.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü’nde belirt...


MAJİSTRAL TARİFE VE ENJEKTÖR FİYATLARI İLE İLGİLİ KARAR HAKKINDA

MAJİSTRAL TARİFE VE ENJEKTÖR FİYATLARI İLE İLGİLİ KARAR HAKKINDA

39.A.00.00104 03.12.2013 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolü” ile birlikte imzalanan “Mutabakat Zaptı” neticesinde; 03.12.2013 tarih ve 28840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Majistral ilaçlar ile Enjektör bedelleri&rdqu...


2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINAN REÇETE GRUPLAR...

2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINAN REÇETE GRUPLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 19.09.2013 tarihinde 2013/1 EK PROTOKOL Metni imzalanmıştır.  Protokolün EK-4 Maddesinin 15. bendinde yer alan Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilen ilaç grupları eklenmiştir: m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks) n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler Söz konusu maddenin yürürlük tarihi ise 01.11.2013 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konu...


MICARDIS PLUS ADLI İLACIN TEDARİK SÜRECİNDEKİ AKSAMANIN GİDERİLMESİ HA...

MICARDIS PLUS ADLI İLACIN TEDARİK SÜRECİNDEKİ AKSAMANIN GİDERİLMESİ HAKKINDA

Micardis Plus ticari isimli ürünlerinin üretim bandında meydana gelen bir aksaklık sebebiyle kısa süreli bir tedarik sıkıntısı oluştuğu fakat söz konusu aksaklığın giderildiği ve ürünün 30 Ekim 2013 tarihi itibari ile piyasaya verildiği bildirilmektedir. Firmadan gelen yazı için tıklayınız.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YET...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİNİN KAYIT SÜRESİ HAKKINDA

Eczane Destek Personeli eğitimleri ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi arasında 20.09.2013 tarihinde bir protokol imzalandığı duyurulmuş ve konu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013 tarihli duyuru hakkında bilgi verilmişti. İlgili Duyuru’nun 6. ve 8. Maddeleri ile; 6-Eğitim programına katılım için Sağlık Bakanlığının 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazısına istinaden daha önce il...


2013 YILI SGK SÖZLEŞME TESLİM SÜRELERİNİN 8 KASIM'A UZATILMASI HAKKIND...

2013 YILI SGK SÖZLEŞME TESLİM SÜRELERİNİN 8 KASIM'A UZATILMASI HAKKINDA

Birliğimiz resmi web sayfası www.teb.org.tradresinde 30.10.2013 tarihinde yayınlanan duyuru ile SGK sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 08.11.2013 kadar uzatılması konusunda Birliğimiz tarafından Kuruma sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2013 Yılı SGK sözleşmelerinin Kuruma teslim süresinin 08.11.2013 Cuma Günü mesai bitimine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır. Tüm eczacılarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


BENZİDAMİN HİDROKLORÜR ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA BİLGİLE...

BENZİDAMİN HİDROKLORÜR ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 04.10.2013 tairh ve 106479 evrak nolu yazı ile, 21.11.2012 Tarihli 109731 (2012/123) sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesinde "Benzidamin Hidroklorür" etkin maddesini ihtiva eden "Tantum 50 mg 20 Draje" adlı ilacın suistimaline ilişkin Kurum'a şikayetlerin ulaşması nedeniyle, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu etkin maddeyi ihtiva eden " Tantum 50 mg 20 Draje, Tanflex 50 mg 20 Draje ve Benzidan 50 mg 20 Film Tablet" adlı ilaçların &q...


2013 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ YENİLEME SÜRESİNİN 31 ...

2013 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 23.09.2013 tarihli ve 6417 sayılı yazı ile, 21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013’e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sü...


2013 YILI MSB SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA...

2013 YILI MSB SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013'e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmiştir. Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Bakanl...


26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN ...

26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.09.2013 tarih ve 6634 sayılı yazı ile, 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.1.C-1-Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar,4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi, 4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar,4.2.15.D–Dabigatran ve rivaroksaban başlıklı ...


ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01.10.2013 tarihinde göndermiş olduğumuz 006656 sayılı yazımız ve eczacılarımıza ebs@teb.org.tradresi aracılığıyla gönderilen e-posta ile yapılan bilgilendirmelerde, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Yılı Sözleşme Formu temininde bir sorun yaşanmaması için eczacılarımızın, a) Farma Inbox içerisinde bulunan "Eczacı Bilgi Sistemi" butonuna tıklayıp, e-imza ile giriş yaparak Eczacı Bilgi Sisteminden borç durumunu kontrol etmesi ve borcu var ise, ivedilikle Odasına ödeme yapması, b) Temin etmesi gereken sözleşme formunun belirlenebilmesi için EK-5 Hasılat ...