2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINAN REÇETE GRUPLARI HAKKINDA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 19.09.2013 tarihinde 2013/1 EK PROTOKOL Metni imzalanmıştır. 

Protokolün EK-4 Maddesinin 15. bendinde yer alan Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilen ilaç grupları eklenmiştir:

m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi ise 01.11.2013 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu reçete grupları için 01.11.2013 tarihinden itibaren Medula Eczane Provizyon Sistemi’ne giriş yapıldığında sistem tarafından ilgili ilaçlar C grubuna atılacak ve Kasım ayı boyunca karşılanan reçetelerin FarmaInbox üzerinden Reçete Tevzi Sistemi’ne kaydı yapılacak olup, alınan icmal listeleri Bölge Eczacı Odası tarafından onaylanacak ve onaylı icmal listeleri fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.

Kasım ayı boyunca söz konusu reçete gruplarına ait limit kısıtlaması uygulanmayacaktır. Bu süre içinde FarmaInbox üzerinden Reçete Tevzi Sistemi’ne girişi yapılan reçetelerin tutarları göz önünde bulundurularak bölgelere göre limitler belirlenecek olup, 1 Aralık 2013 itibari ile karşılanan reçetelerin dağıtımı üst limit prensibi ile yapılacaktır

Tüm meslektaşlarımıza Duyurulur.