2013 YILI MSB SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013'e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmiştir.

Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Bakanlıktan şifahen verilen bilgi ile eczanelerle yapılacak olan sözleşme yenileme süresinin 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.