SIRALI DAĞITIM HK.

Sıralı Dağıtım Komisyonu ve Yönetim Kurulunun belirlediği uygulama esaslarına gerekli hassasiyeti göstermeyerek limit aşımı yapan 3 eczanemiz Yönetim kurulu tarafından protokol 3.7 Ek-4 madde 12 gereği yazılı olarak uyarılmıştır. Tekrarı halinde sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılacaklardır.
        
Protokol 3.7 kapsamındaki sıralı dağıtım sisteminin uygulanmasına hassasiyet gösteren eczanelerimize teşekkür ederiz.
        
NOT: SGK’ya reçete tesliminde Eczacı Odası tarafından imzalanan icmal listeleri dosyaya eklenmelidir. Ayrıca Farma İnbox reçete tevzi çıktıları ilgili reçetelere eklenmelidir.