BORCU YOKTUR BELGESİNİN İSTENMEMESİ HK.

BORCU YOKTUR EVRAKI ÝSTENMEMESÝ HK.
SGK’ya kesilen faturalara SSK ve BAÐ-KUR Borcu yoktur belgesinin eklenmesine gerek yoktur.
Tüm Meslektaþlarýmýza Duyurulur.