SAHTE REÇETELER HK.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAHTE REÇETELER HAKKINDAKİ YAZISI EKTEDİR.